Return Home                  RAILWAY TIME TABLE          Return to Statistical Indicator

To West Train Time Table(SASARAM) To East
Train No Arr Dep Day Name of Trains Train No Arr Dep Day
5109 5:34 5:36 Wed,Fri,Sun Rajgir-Sarnath Budhh Purnima Exp 5110 22:47 22:49 Mon,Wed,Fri
2942 1:10 1:12 Fri Asansol-Ahemdabad Exp ( S.F.) 2941 4:11 4:13 Thurs
8103 22:16 22:18 Mon,Wed Tata-Amritsar Jaliyawalabag Exp 8104 12:40 12:42 Thurs,Sat
8609 5:00 5:02 Tues Hatiya-Lokmanya Tilak Exp 8610 23:55 23:57 Fri
2817 23:16 23:18 Mon,Wed,Fri Jharkhand SwarnaJayati Exp (S.F.) 2818 8:12 8:14 Tues,Fri,Sun
9306 3:06 3:08 Tues,Fri,Sun Howrah-Indore Shipra Exp 9305 21:20 21:22 Tues,Fri,Sun
1159 3:06 3:08 Wed,Thurs,Mon Howrah-Gwaliur Chambal Exp 1160 21:20 21:22 Tus,Thurs,Sat
1181 3:06 3:08 Sat Howrah-Agra Chambal Exp 1182 21:20 21:22 Mon
2311 4:25 4:27 Daily Howrah-Delhi Kalka MAil(S.F.) 2312 21:50 21:52 Daily
2321 6:43 6:45 Daily Howrah Mumbai Mail(S.F.) 2322 1:22 1:24 Daily
1452 18:28 18:30 Mon Gaya-Nagpur DikshaBhumi Exp 1451 7:30 7:32 Sun
3307 2:40 2:42 Daily Dhanbad-Firojpur Ganga Satlaj Exp 3308 23:24 23:26 Daily
2307 7:42 7:44 Daily Howrah Jodhpur Exp(S.F.) 2308 18:20 18:22 Daily
3009 7:14 7:16 Daily Howrah Dehradun Exp 3010 19:10 19:12 Daily
3151 23:00 23:02 Daily Siyaldah Jammutawi Exp. 3152 4:23 4:25 Daily
2815 3:28 3:30 Sun,Tues,Thurs,Fri Puri-New Delhi Exp(S.F.) 2816 19:25 19:27 Mon,Wed,Thurs,Sat
8475 5:00 5:02 Mon,Wed,Fri Puri-New Delhi Nilanchal  Exp 8476 22:20 22:22 Tues,Fri,Sun
2801 15:32 15:34 Daily Puri-New Delhi Purusotum Exp(S.F.) 2802 12:05 12:07 Daily
2397 15:58 16:00 Daily Gaya-New Delhi Mahabodhi Exp(S.F.) 2398 4:55 4:57 Daily
8611 6:02 6:04 Daily Ranch-Varanasi Intercity Exp 8612 17:19 17:21 Daily
709 10:00 10:05 Daily Gaya-Mugalsarai Passenger 710 17:36 17:41 Daily
709 20:11 20:14 Daily Gaya-Mugalsarai Sawari  (April to June) 710 17:38 17:41 Daily
741 20:24 20:27 Daily Gaya-Mugalsarai Fast Passenger (Not Sunday) 742 5:36 5:40 Daily
627 12:25 12:30 Daily BarkaKhana-Mugalsarai Passenger 628 10:41 10:49 Daily
301 17:38 17:43 Daily Aasansole-Varanasi Passenger 302 8:19 8:24 Daily
747 9:40 & Daily Bikramganj-Sasaram Passenger 748 & 14:00 Daily
745 16:51 16:56 Daily Bikramganj-Mugalsarai Passenger 746 21:18 21:23 Daily
Railway Inquiry SASARAM 222051 , 131,   DEHRI-253154  BHABHUA-222222  GAYA-220282   MUGALSARAI-2855703,2855708 Computerised _139